© Tiny Kierkels 2014
Een muurankers, muurijzers, balkijzer, of schootanker
Deze ankers zijn bedoeld om bij (oude) huizen, boerderijen en andere gebouwen, de balken van de verdiepingsbalklaag aan de gevel te verbinden om de gevel zo te beschermen tegen uitknikken. Geganegrondbalklagen worden niet verankerd, omdat de muren op deze hoogte niet de neiging hebben uit te knikken, behalve wanneer een kelder of souterrain aanwezig is. Ook bij andere stenen constructies zoals bruggen worden muurankers toegepast. Wanneer de balken in één lengte van muur tot muur lopen, spreken we van een doorgaande verankering. Is de afstand hiervoor te groot dan dienen de balken op een binnenmuur verankerd te worden, op deze manier ontstaat er een doorgaande koppeling. Na 1930 worden muurankers nauwelijks meer toegepast. Soms worden sierankers om decoratieve redenen aangebracht.
De titel van je pagina. De inhoud van je pagina.