© Tiny Kierkels
© Tiny Kierkels 2014
Santiago de Compostela
Nederweert, December 2013 Geachte heer/mevrouw, Onze nicht van 45 jaar oud, heeft al jeugdreuma vanaf haar 20 ste . Vele artsen heeft zij al bezocht en geraadpleegd. Maar steeds weer krijgt zij te horen: “Je zult ermee moeten leren omgaan en leven.” Haar toestand is ernstig en de kwaliteit van haar leven wordt niet beter. Haar leven speelt zich af op haar appartement waar ze -met hulp van ouders, vrienden, bekenden en thuiszorg- nog zelfstandig woont. In de strijd tegen reuma ervaar je een groot gevoel van onmacht. Het leven van deze mensen is verworden tot een grillige keten, met weinig pieken en veel, diepe dalen. Er tegen vechten líjkt zinloos. Wij willen dit lot van haar echter niet zomaar accepteren, maar er actie tegenover stellen: Van 29 maart 2014 tot eind mei 2014 gaat Ton Kierkels -65 jaar- de uitdaging aan om naar Santiago de Compostella in Spanje te lopen. Samen met zijn wandelmaatje Ben zal hij o.a. de Pyreneeën bedwingen en alle problemen en hindernissen overwinnen. Met het aangaan van deze uitdaging hopen wij sponsoren te interesseren en zo een flink bedrag bij elkaar te kunnen lopen om daarmee de kwaliteit van leven van haar te verbeteren. Met uw sponsorbedrag helpt u haar, om haar problemen en hindernissen tijdelijk wat draagbaarder te maken
Wat gebeurt er met uw sponsoring? Met dit geld financieren we het verblijf in een reuma-herstellingsoord in Oostenrijk. Voor haar is na een kuuroordbezoek het leven met reuma tijdelijk wat draaglijker en de kwaliteit ervan iets hoger. De financiering van die kuuroordbezoeken vormt echter een groeiend probleem; om dit het hoofd te kunnen bieden hebben wij het initiatief genomen voor een sponsorloop. U weet dus dat uw bijdrage voor 100% terecht komt bij onze nicht! Mogen wij op u rekenen? Ton en zijn wandelmaatje gaan een sportieve uitdaging aan en wij vragen u om een vrijblijvende sponsorbijdrage. U gunt haar toch ook een beter leven? Ton en zijn wandelmaatje zetten op 29 maart 2014 hun eerste stappen richting Santiago de Compostella. In gedachten dragen zij haar mee in hun backpack. Maakt u hun last lichter door hen te steunen: een sponsorbijdrage zet veel in beweging! Als ‘tegenprestatie’ voor uw sponsoring zullen wij u op de hoogte houden (per email) van het verloop van hun reis. Financiële ondersteuning Heeft u besloten om ons financieel te gaan ondersteunen? Dan danken wij u daar heel hartelijk voor. Uw bijdrage zien we graag tegemoet op rekeningnummer ABN-AMRO 56 28 17 085 t.n.v. AWG Kierkels onder vermelding van Camino en uw emailadres
Dit is de sponsorbrief die we met Kerst naar veel mensen hebben gestuurd Met de hoop dat ze ons zouden sponsoren voor het goede doel.
De titel van je pagina. De inhoud van je pagina.